ACT2


PREVENT

Voetbalschool

Act2Prevent Voetbalschool (Antwerpen)


'Act2Prevent - educatie in voetbal' en met name Willem Timmermans (Personal Trainer - kinesitherapeut en UEFA -A voetbaltrainer) start vanaf 2015 met een voetbalschool in het Antwerpse. De trainingen kunnen plaatsvinden op verschillende locatie rond de as Mechelen - Antwerpen en kunnen hun uitbreiding vinden naar ander regio's.
Waarom een voetbalschool?

Willem is de afgelopen 25 jaar als jeugdtrainer actief geweest in het clubvoetbal, bij clubs van provinciaal, Nationaal en 1ste klasse niveau. Deze ervaringen neemt hij mee in zijn ambities van een eigen voetbalschool met het doel om een aantal extra voordelen te creëren voor de jonge voetballertjes.
Wat zijn de voordelen van onze voetbalschool?

Extra trainingen buiten het clubgebeuren die ook de prestaties binnen het clubgebeuren zullen verbeteren.
Act2Prevent voetbalkampen tijdens de schoolvakanties en vrije momenten waar kwaliteit van begeleiden en de ontwikkeling van je kind op de 1ste plaats komt. We besteden daarbij ook de nodige aandacht aan 'lifestyle' (voeding, rust, recuperatie,...) omdat een talentvolle voetballer alleen optimaal voetbalplezier kan beleven in een gezond lichaam.
De mogelijkheid om enkel en alleen binnen onze voetbalschool opgeleid te worden... los van een club. Om die reden is het onze bedoeling om te werken naar 4 trainingsmomenten per week. Gezien hun jonge leeftijd gaat het om woensdagnamiddag - vrijdagavond - zaterdag en zondag. We kiezen ervoor om het weekend beter te benutten om het kind gedurende een drukke schoolweek niet onnodig te belasten.


Voordelen van onze voetbalschool voor talentvolle voetballertjes:

  • 4 trainingsmomenten per week (tot 2 uur per training) voor diegenen die wensen. Onze voorkeur gaat hierbij naar zoveel mogelijk dagtrainingen (trainen bij daglicht).
  • Kwalitatieve trainingen aan hoge intensiteit (tijd ten volle benutten).
  • Kwalitatieve ploegmaats
  • Tegenstanders van niveau die we zelf kiezen (niet langer minder nuttige verplaatsingen met grote verschillen in niveau tussen beide ploegen). We kiezen ervoor om veel onderling te spelen en veel tijd te sparen die we beter (voetballend) kunnen benutten: daar waar het om draait: voetballen ipv. in de auto zitten.
  • Direct contact tussen ouders en opleider: geen overbodige tussenpersonen. Sportieve beslissingen worden genomen door de mensen die het kortst bij je kind staan.
  • De vrijheid om onze voetbalschool te verlaten wanneer je wenst, je bent dus niet gebonden aan een jaarlijkse overeenkomst zoals bij een club. Voor het verlaten van onze voetbalschool ben je dus niet afhankelijk van de 'goodwill' van derden zoals bij een club. Geen discussies, geen transferbeslommeringen, geen vergoedingen ed. Opgelet: inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald, inschrijven bij onze voetbalschool vraagt (volgens de formule) een engagement van ouders en kind voor de ganse periode van inschrijving. Criteria en voorwaarden worden vooraf duidelijk besproken.
  • Elk kind dat aan de selectiecriteria van onze voetbalschool voldoet krijgt een volwaardige en kwalitatieve trainer, ongeacht in welke groep het terecht komt. Het gebeurt wel eens vaker dat binnen het klassieke clubgebeuren voetballertjes die (om welke reden dan ook) niet in de sterktste groep zitten ... ook bij een minder ervaren trainer terecht komen. De combinatie van beide faktoren zorgt meestal voor een kloof die nog moeilijk te dichten valt. Als we beroep doen op extra trainers dan zullen zij op het gebied van kwaliteit en visie thuis horen bij onze voetbalschool.
  • Je kind is bij ons geen nummer of een voorname bron van inkomsten maar wordt een onderdeel van een project waarin we geloven: het benutten van potentieel! Wij vragen een grotere investering van de ouders om te kunnen deelnemen aan onze voetbalschool maar daar blijft het bij. Geen verplichtingen of verwachtingen achteraf. Al blijven we altijd met vol enthousiasme de verdere ontwikkeling van je kind volgen, op welk niveau en waar dan ook!
  • Het is onze bedoeling dat het talentvolle voetballertje na het doorlopen van onze voetbalschool kan aansluiten bij een hoogstaande opleiding. We geven daarbij graag advies in het maken van de juiste keuze.

The Fat Decimator System


Voor wie?

Talentvolle voetballertjes vanaf 5 jaar en die tijdens de testtrainingen aantonen klaar te zijn om onze trainingen te volgen. We leggen de lat hoog voor de kandidaten om kwalitatieve ploegmaats op onze voetbalschool te kunnen aanbieden. We rekenen erop dat het kind daarbij de nodige positieve ondersteuning krijgt van de ouders, het vraagt immers wel wat inspanningen. We begrijpen dat kinderen op erg jonge leeftijd op korte tijd erg veel progressie kunnen maken, we houden dus niet alleen rekening met het beginniveau maar tevens met de vooruitgang die het boekt tijdens onze sessies/testtrainingen. We streven ernaar dat elk kind in een groep kan trainen met spelertjes van eenzelfde niveau, zodat het voldoende (en haalbare - succesvolle) prikkels kan krijgen.
Waar zullen de trainingen plaatsvinden?

We concentreren ons in de beginfase op de regio Antwerpen, omdat we geloven in het grote potentieel dat er zich bevindt. Het is onze bedoeling dat talent uit het Antwerpse zich ter plaatse kan ontwikkelen en geen verre verplaatsingen hoeft te maken om een kwalitatieve begeleiding te krijgen. Naargelang de vraag bestaat de kans dat we ook uitbreiden naar andere regio's over Vlaanderen. Onze accommodatie zal vooral bestaan uit zalen en kunstgrasvelden in de omgeving omdat we vinden dat de allerjongsten onder de beste omstandigheden dienen te trainen. Gezien de beperkte beschikbare accommodaties kan het gebeuren dat de trainingen niet gedurende het ganse jaar op dezelfde plaats zullen gegeven worden, voorzie je dus bij aanvang op de nodige flexibiliteit wat onze locaties betreft.


Onze visie?

Deze zal ook persoonlijk met je doorgenomen worden maar hieronder kan je al enkele belangrijke punten terugvinden die voor ons belangrijk zijn in de 1ste voetbaljaren van onze jonge deelnemers.Individuele techniek is onze start! Techniek, techniek, techniek ... als een belangrijke basis. Heel veel herhalen en duizenden balcontacten door onze tijd efficiënt te gebruiken. We winnen tijd door de intensiteit op de training voluit te benutten, huiswerk mee te geven, minder in de auto te zitten maar meer op het veld te staan, langere trainingen, meer trainingen, trainingen laten primeren op wedstrijdjes tegen ploegen die we niet zelf kiezen, wedstrijd-opwarmingen gebruiken als training, ...
We respecteren een bepaalde volgorde van aanleren die rekening houdt met de leeftijd en de rijpheid van het voetballertje. Duiveltjes zijn geen grote mensen en hun trainingsinhoud en verwachtingen tijdens wedstrijden liggen beduidend anders dan bij volwassenen. Wij verlangen geen passings, eentijdsvoetbal of combinatievormen die niet bij hun leeftijd horen. Stap na stap integreren we essentiële basisprincipes binnen ons opleidingsplan, zonder stappen over te slaan.
Onze veeleisendheid en geloof in het kunnen van elk kind zorgt ervoor dat we sneller vooruitgang boeken en dat onze deelnemers inhoud krijgen aangeboden die hun creativiteit stimuleert. Op technisch vlak krijg je een 'sneeuwbaleffect' aan skills waarvan we soms als trainers versteld van staan. De kinderen ontdekken zelf, na een 1ste aanzet, nieuwe vormen die erg welkom zijn in 'de rugzak van de moderne voetballer'.
Om het talent van een voetballer te ontwikkelen is een goede begeleiding en het maken van de juiste keuzes van groot belang. Wij hechten niet alleen belang aan het voetbalspelletje maar ook aan 'een vergeten topic': Lifestyle
We leren ouders en kinderen aan waarom bv. goede voeding van belang is om optimaal te sporten (en door het leven te gaan) en zien het als onze taak om 'lifestyle' bespreekbaar te maken in onze voetbalschool. We nemen onze voorbeeldfunctie heel ernstig en de nodige 'lichaamshygiëne' (in de ruime zin) krijgt de nodige aandacht.

Handleiding voor duiveltjestrainers in voetbal


Onze prijzen?

Als je op zoek bent naar de goedkoopste voetbalschool dan zullen we niet kunnen voldoen aan je voorwaarden, we willen ons immers onderscheiden door uitzonderlijke kwaliteit en visie en dat vraagt niet alleen een zekere investering van ons maar ook van onze deelnemers. Er wordt algemeen aangenomen dat de clubs investeren in spelers en dat er op termijn een return komt voor die investerende club in de vorm van transfergelden of het tekenen van een contract. Aangezien spelers meer en meer van club (zelfs van land) veranderen en de opleidingsvergoedingen zelfs naar beneden gaan blijven clubs met goede bedoelingen met een kater zitten of spelen discussies op tussen club en spelers omtrent vooraf gemaakte afspraken. Toen ik niet lang geleden mijn zoontje inschreef voor tennislessen bleken we voor een uurtje les (niet eens privé-les maar in een groepje van 5!) maar liefst 15 euro te betalen. Er is in dat geval geen club of tennisleraar die in mijn kind investeert, alleen ikzelf als ouder. We willen deze lijn doortrekken naar onze voetbalschool waar ouders mee investeren in de opleiding van hun kind, zonder verdere verplichtingen, contracten, verwachtingen, ... net als op de tennisles.
We hebben voor de jaargang 2015-2016 volgende tarieven/formules vastgelegd, deze kunnen in de loop van het jaar onderhevig zijn aan wijzigingen indien er opportuniteiten ons pad kruisen. (bv. betere accommodatie, samenwerkingen, sponsorovereenkomsten).
Act2Prevent Voetbalschool formules

'Act2Prevent Voetbalschool - aftrap': Deelname aan 1 training/testtraining: 15,00 euro
'Act2Prevent Voetbalschool - kickstart': Deelname aan 10 trainingen naar keuze: 125,00 euro
'Act2Prevent Voetbalschool - Retro': Deelname aan onze zondagtrainingen (min. 25 trainingen van 2u) gedurende een gans seizoen: 250,00 euro
'Act2Prevent Voetbalschool - Champ': Deelname aan al onze aktiviteiten gedurende een gans seizoen met de mogelijkheid tot het volgen van 4! trainingsmomenten per week. Inhoud en planning wordt persoonlijk besproken. Dit betekent dat je zoontje/dochter zijn/haar volledige opleiding bij ons geniet op woensdag- vrijdag-zaterdag en zondag: 975,00 euro
Gelieve er rekening mee te houden dat deze prijzen enkel gelden voor het deelnemen aan onze trainingen. Kosten voor kledij, randaktiviteiten, wedstrijden,... zijn niet verrekend.


Wanneer?

Wij starten in de zomer van 2015 en kijken nu al uit naar potentiële kandidaten om aan onze voetbalschool deel te nemen. Laat het ons nu al weten als je interesse hebt, dan kunnen we de voornaamste details reeds bespreken en een testtraining voor je kind organiseren.
Contacteer ons


Willem Timmermans - Act2Prevent Voetbalschool

Educatie