ACT2


PREVENT

Act2 rehabilitation

Ben je op zoek naar een revalidatiecentrum of praktijk waar de medisch begeleider je kan helpen op een logische en natuurlijke manier? Act2Prevent en Beweging In Praktijk beschikken over de revalidatie-ruimte waar we de klanten verder helpen via de principes van 'Applied Functional Science', met speciale dank naar Gary Gray en Dave Tiberio van het Gray-Instituut. Ben je vragende partij naar begeleiding van sportblessures, enkelletsels, lage rugpijn, rotator cuff letsels, ... of je wenst bv. je sportprestaties te verbeteren, neem gerust contact en we bespreken wat we voor jou kunnen doen.

Voorste kruisbandletsels epidemisch in het voetbal?

Revalideer op een manier zoals je lichaam werkt en WIN veel tijd! Met leuke, natuurlijke en gevarieerde bewegingen brengen we je terug op je oude en misschien wel beste niveau ooit!!!
Revalideer op een actieve manier met aandacht voor de oorzakelijke Factor.

Je lichaam zal je dankbaar zijn!


Het 'functionele' krachtprogramma voor voetballers en voetbaltrainers: PRO

Stabilisatietraining voor voetballers...anders bekeken.

Woon je niet in de buurt maar je wenst toch te genieten van de unieke informatie omtrent AFS, neem gerust een kijkje op onze educatieve 'thuis' programma's die ook zeer nuttig zijn voor trainers en coaches.

Principes van 'Applied Functional Science'

- Het lichaam als een keten
- Het lichaam werkt in 3-D
- 'Load to unload'
- Zwaartekracht, grondreactiekrachten en momentum'
- 'Drivers' van bovenuit en onderuit
- ...

Mijn studies aan het Gray-Institute in Adrian, Michigan (USA) hebben me andere inzichten gebracht die me helpen in het preventieve aspect, het trainen en het revalideren

Werken zoals het lichaam werkt!

De principes van AFS zijn relatief nieuw voor ons (in Europa) maar worden al meer dan 25 jaar toegepast en aangepast door Gary Gray, David Tiberio en het team van het Gray-Institute.
We bekijken het dus niet als 'iets nieuws' of een 'trend' maar als iets 'wat is en zal blijven' en we gebruiken onze inzichten over de werking van het lichaam om op een natuurlijke en logische manier te trainen of te revalideren.

We zullen vast niet oud genoeg worden om het lichaam volledig te begrijpen maar gaan de basisprincipes van AFS zoveel mogelijk toepassen om te komen tot de beste resultaten op het gebied van preventie, training en revalidatie.


3D functioneel stretchen met het 'True-stretch-station'.

Het 'functionele' krachtprogramma voor voetballers en voetbaltrainers: PRO

Waarom? Waarom? Waarom?

Soms moeten we ons zelf wat vaker vragen wat we nu net doen, net zoals een kind van 5 jaar ons constant vraagt: waarom, waarom, waarom?

Als we die vraag vaker stellen bij onze keuze van oefeningen of handelingen, komen we vaker uit bij een logischer antwoord en als we geen antwoord hebben, waarom zouden we die oefening of handeling nog uitvoeren?

Het gaat ons helpen om kwalitatiever en logischer aan het werk te gaan.
Wat kunnen we leren van de Cybex-test bij (prof)voetballers? Of niet leren?
video: stabilisatietraining voor voetbal

3D- dynamisch stretchen

We gaan onze stretchingen niet alleen gaan gebruiken als preventie van letsels en daarom inbouwen in onze trainingen en bewegingen, maar ook gebruiken als vorm van revalidatie, om ervoor te zorgen dat alle segmenten in ons lichaam optimaal bewegen en werken. Een pak overbelastingsletsels zijn vaak het gevolg van bewegingsbeperking en via onze rekkingen gaan we zorgen voor meer beweging. We maken daarbij gebruik van een true-stretch.
Het nut van stretchen is al vaak besproken en de meningen zijn verdeeld, we hebben het standpunt ingenomen dat 3D en dynamische rekken in functie van je sport/aktiviteit een pak voordelen heeft op 1D -statisch rekken op een manier die niets te maken heeft met je sport/aktiviteit. We zijn ervan overtuigd dat (top)sporters/recreanten bij het correcte stretchen door voordelen ervan snel gaan ervaren.

Het belang van fascia in blessurepreventie, training en revalidatie

Functioneel stretchen voor jeugdvoetballers

DVD: 'Blessurepreventie en krachttraining door mobiliteit en flexibiliteit'

Omdat we onze visie en inzichten willen delen met zoveel mogelijk mensen, brengen we vanaf augustus 2010 een DVD op de markt gericht naar voetbalclubs, trainers en spelers. Het is een educatieve video waar we voorbeelden geven over hoe we de principes van AFS kunnen gaan toepassen binnen de voetbalwereld. (en erbuiten)
Zoals de titel het aangeeft is het de bedoeling dat met het toepassen van de materie er minder vermijdbare letsels gaan zijn en dat er specifieker en gerichter getraind kan worden.
We richten ons in eerste instantie tot de voetbalwereld maar de principes van de DVD zijn perfect projecteerbaar naar andere sporten.
Databank van 70 'functionele oefeningen'.
Meer weten over voetbalopleidingen?
Het 'functionele' krachtprogramma voor voetballers en voetbaltrainers: PRO


Met enige trots brengen we het nieuws dat vanaf 2012 podoloog Thorbjorn De Brul onze kiné-praktijk en trainingsstudio komt versterken.

Voor wie 'podologie' nog vrij onbekend (en onbemind) is... wat extra informatie:

Podologie is afkomstig van het Grieks pous (gen. podos) en heeft als vrije vertaling voet. Letterlijk vertaald betekent podologie dus voetkunde. Een podoloog is een voetkundige, een voetspecialist. Een podoloog kan aandoeningen aan de voet en enkel herkennen en behandelen alsook houdingsklachten die in relatie gebracht kunnen worden met de voet herkennen en behandelen.
Podologie is de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog.
Een podoloog is een paramedicus die, na verwijzing van een arts of arts-specialist, patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel.
Ook al bestaat het beroep podologie al enige tijd, toch kent de podologie momenteel geen eigen nomenclatuurnummers, zoals het geval is voor artsen, kinesitherapeuten, bandagisten en dergelijke meer. Dit betekent dat er in principe geen terugbetaling is voor podologische aktes.
Meer info

Combinatie Personal Training - Kinesitherapie - Podologie

Voordeel voor jou is de mogelijkheid om een combinatie te kunnen maken met de Personal Training of kinesitherapeutische begeleiding van Beweging In Praktijk.

Oorzaak van letsels!

Podologie past perfect in het plaatje bij het zoeken naar de oorzaak van letsels. Als een beweging (of het gebrek eraan) in de voet de oorzaak is van een overbelastingsletsel hogerop (bv scheenbeenvliesontsteking) dan kan je symptomatisch behandelen (bv ijs, ontstekingsremmer, medicatie, spuiten,...) ... of je kan via voetcorrecties aan de oorzaak werken.
Als je weet hoe onze visie is in het behandelen van overbelastingsletsels, dan heb je vast een idee welke 'strategie' we verkiezen.
Indien nodig zal de gecertificeerde in Applied Functional Science je verder 'screenen' of er (nog) andere factoren dan de voet hun invloed hebben op het letsel.

Afspraak

Podoloog Thorbjorn De Brul zal aanwezig zijn op onze Personal Training Studio te Sint-Katelijne-Waver (Lagerheide 5) op zaterdag van 8u tot 14u
Onderzoeken duren 1u30
Voor het maken van een afspraak verwijzen we naar de website van www.vddbpodologie.be


3D kinesitherapie te Sint-Katelijne-Waver

3D Wat?

Ons lichaam is een 3-dimensionaal wezen, om die reden vraagt het ook om een 3-dimensionele aanpak bij een letsel of om een letsel te voorkomen. Mijn studies aan het Gray-Institute (USA - 2010) heeft me andere en vernieuwende inzichten gegeven in het behandelen van bv. overbelastingsletsels van het bewegingsstelsel maar ook bij het optrainen na letsels. We zitten nog steeds in een periode waar 'correcte' oefeningen worden voorgeschreven of waar professionals een bepaalde beweging als 'correct' of 'niet-correct' beschouwen. Maar de vraag is: wat is 'correct' en op wat baseren we ons? Uitspraken zoals 'je voet mag niet overproneren' (naar binnen vallen bij elke stap), 'je knie moet recht blijven tijdens oefeningen', 'je knie mag niet over de voetpunt komen tijdens beenoefeningen' of je heup mag niet afzakken tijdens het steunen op 1 been ... zijn zogenaamde waarheden ... maar is dat ook zo???
Hoe vaak worden patiënten of klanten in neutraal gezet? En is dat terecht? Wanneer staan wij ooit neutraal tijdens rust of tijdens beweging? Wat zijn dan de voordelen om in 'neutraal' te trainen? We zien vaak deze voorbeelden bij buikspiertraining, bij de zogenaamde 'planking' waar de rug in neutraal wordt gehouden.
Professionals baseren hun begeleiding nog steeds op oude waarheden die ooit in de markt zijn gezet maar nooit kritisch zijn bekeken. Als je gelooft in een 3D werking van het lichaam hoef je helemaal geen medische studies gedaan te hebben om te begrijpen dat bovenstaande uitspraken omtrent 'correct-niet correct en neutraal' misschien helemaal niet kloppen.


Biomechanica als basis

Het vraagt grondig studies van de biomechanica in het menselijk lichaam om te begrijpen welke bewegingen we wel of niet mogen verwachten in ons dagelijks leven of bij het sporten. Er zijn dus wel degelijk een aantal redenen waarom de voet naar binnen valt bij het stappen, waarom de knie niet recht boven de voet blijft tijdens een massa aktiviteiten, waarom de knie absoluut voorbij de voetpunt mag en waarom het heel natuurlijk is dat het bekken naar 1 kant afzakt bij het staan op 1 been. Terwijl dit door veel collega's als foutief wordt bekeken lijkt dit ons een normale gang van zaken bij het menselijk bewegen. Stof ter discussie dus, zelfs in 2014 - 2015 en mogelijk nog langer.


Overbelastingsletsels

Op onze kinesitherapie-praktijk te Sint-Katelijne-Waver (Lagerheide 5) begeleiden we patiënten die te maken krijgen met overbelastingsletsels en proberen we het symptomatisch behandelen via medicatie en chirurgie zoveel mogelijk te vermijden. Het is dus van belang om de oorzaak van de overbelasting te vinden ipv. steeds op de symptomen (pijn, zwelling, ontsteking, ...) te werken (ontstekingsremmers, pijnstillers, cortisonen-injecties, ...) om chronische letsels te vermijden. Niet dat symptomatisch behandelen zijn nut niet heeft, maar we zien het vinden van de oorzaak als een noodzakelijk iets om gezond verder te kunnen.
We geven een aantal voorbeelden om je, als bezoeker van onze website te helpen begrijpen wat we bedoelen.
  • Als je voet mee de beweging van je knie bepaalt, kan het dan zijn dat sommige knieklachten hun oorzaak hebben in de voet? Is het in dan geval zinvol om te werken op de knie? Of op de voet en enkel?
  • Als je heup een invloed heeft op de bewegingen van je lage rug, moet je dan spierversterkende oefeningen doen voor je rug bij rugpijn? Of kan de oorzaak ergens anders zitten en is er geen enkele reden om je rug te trainen?
  • Je heup speelt een beschermende rol bij het afremmen van armbewegingen, kan het zijn dat schouderletsels hun oorzaak vinden in de heup? Of lijkt je dat wat vergezocht?
  • Bij een achillespeesletsel wordt nogal gemakkelijk aangenomen dat je kuitversterkende oefeningen nodig hebt. Is er dan een goede reden om aan te nemen dat je kuit te zwak is? Of is er een andere reden?
  • Er zijn de laatste jaren ook grote ontwikkelingen op het gebied van voeding (of beter gezegd: tekorten erin), professionals die de link leggen tussen je ingewanden en organen en hoe zich dat kan uiten onder de vorm van spier- , pees- of gewrichtsletsels. Feit is dat we niet langer alleen naar de plaats moeten kijken waar het symptoom zich uit. Wanneer iemand zijn been heeft gebroken bij een auto-ongeval dan is de oorzaak duidelijk, wanneer een jogger na een paar trainingen kniepijn ontwikkelt dan is dat een heel ander verhaal, niet? Oorzaak zoeken dus.
Er zijn de laatste jaren ook grote ontwikkelingen op het gebied van voeding (of beter gezegd: tekorten erin), professionals die de link leggen tussen je ingewanden en organen en hoe zich dat kan uiten onder de vorm van spier-, pees- of gewrichtsletsels. Feit is dat we niet langer alleen naar de plaats moeten kijken waar het symptoom zich uit. Wanneer iemand zijn been heeft gebroken bij een auto-ongeval dan is de oorzaak duidelijk, wanneer een jogger na een paar trainingen kniepijn ontwikkelt dan is dat een heel ander verhaal, niet? Oorzaak zoeken dus.

The Fat Decimator System


Functionele screening

Het is bij overbelastingsletsels of bij een herval in oude of nieuwe letsels altijd gemakkelijker om het symptoom te bestrijden via medicatie, infiltraties of zelfs chirurgie. Het is wel de vraag of dit een hulp is op langere termijn of een tijdelijk 'oplappen'. We mogen ook niet vergeten dat deze therapieën ook hun nadelen hebben. Het is geen nieuws dat 'verzurende' medicatie ook heel wat nadelen heeft, dat cortisonen-infiltraties het weefsel verzwakken en dat het doorsnijden van de bindweefselconnecties (fascia) in het lichaam ook niet zonder gevolgen blijft. Er zijn voorbeelden van patiënten die het nadien wel gered hebben maar er zijn evenveel, misschien zelfs wel meer, voorbeelden van patiënten of sporters die van de drup in de regen zijn terecht gekomen.
Wat zijn de alternatieven? Zijn die er wel?
We zien de laatste jaren een aantal ontwikkelingen in goede zin, zeker onder de noemer blessurepreventie en screening naar letsels. Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat we op dit moment nog maar in de kinderschoenen staan en dat deze ontwikkeling nog jaren in beslag zal nemen om op termijn tot de moderne geneeskunde te kunnen behoren. Concepten zoals FMS ( Functional Movement Screen ) vallen vooral op door hun marketing en positieve intenties maar we geloven niet dat het menselijk bewegen en het testen ervan eventjes kort samen te vatten is in 6 of 7 oefeningen, het is jammer genoeg een pak complexer dan dat. Als je wil weten waarom iemand een tenniselleboog ontwikkelt zullen we zijn of haar bewegingen moeten analyseren in de betreffende bewegingen die het letsel kunnen veroorzaken (bv. bij het tennissen). We noemen dat een functionele screening. Als een voetballer een hamstringletsel ontwikkelt tijdens het lopen, lijkt een test op de cybex of biodex (eens stoel waarop je je been moet buigen en strekken, in een positie waarin je tijdens het voetballen NOOIT inkomt) ons niet veel te leren. Het is dus de uitdaging om op zoek te gaan die ons daadwerkelijk iets leren over 'echte situaties'.
Je kan op onze kine-praktijk te Sint-Katelijne-Waver terecht voor een functionele screening bij overbelastingletsels of veelvuldig herval in letsels.


3D Kinesitherapie omgeving Mechelen

Woon je in de omgeving van Mechelen, regio Antwerpen of Heist Op Den Berg dan is onze kine-praktijk erg gemakkelijk te bereiken.
Onze praktijk kinesitherapie is gelocaliseerd te Lagerheide 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Je hoeft (na voorgaande afspraak) niet aan te bellen maar je kan meteen binnen aan de linkse kant van de woning ( poortje naast de garage ). Achter de garage is het wachtzaaltje waar je plaats kan nemen. We nemen stiptheid heel ernstig dus bij ons zelden of geen wachttijden na het maken van een afspraak.
Individuele kinesitherapie: Verwacht geen grote praktijk waar een grote groep patiënten of klanten tegelijk aan het werk zijn, ik kies voor een individuele aanpak en de kiné-ruimte is voor jou alleen. Op die manier ontvang je van mij de nodige privacy en aandacht.
Inhoud kinesitherapie-sessie: Naargelang de aard van het letsel zal een begeleidingsplan worden voorgesteld. Dit plan bestaat hoofdzakelijk uit een actief herstel ( herstellen door beweging ) en vraagt de actieve deelname/medewerking van de patiënt. Het klassieke kine-model ( electrotherapie - massage - tafelbehandeling ) heeft hierin weinig of geen rol meer in. Naast het actief herstel door beweging zal de patiënt basisprincipes worden aangeleerd die inzichten geven in de oorzaak van het letsel en hoe je herval kan vermijden. Bekijk dit als een mini-cursus in gezond bewegen en gezond blijven!

Kinesitherapie omgeving Mechelen: kine-praktijk Willem Timmermans/Beweginginpraktijk, Lagerheide 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Mail ons
GSM: 0032 477805050
Educatie